Latihan Soal Ujian Madrasah (UM) Akidah Akhlak MA 2022 Online PDF

Contoh Latihan Soal Ujian Madrasah Akidah Akhlak MA online. Dibagikan untuk menunjang kebutuhan referensi penyusunan bapak.ibu guru di pelaksanaan UM tahun pelajaran 2021/2022. Lembar ujian disusun berdasarkan KMA No. 183 Tahun 2019 yang diselaraskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kurikulum 2013. 

 

Bagi siswa mengikuti ujian madrasah merupakan hal wajib sebagai penentu kelulusan terutama bagi siswa MA. Yang mana mata pelajaran keagamaan seperti akidah akhlak MA lebih diutamakan.  

 

Jumlah keseluruhannya berjumlah 50 butir pilihan ganda berbentuk online. Ditambahkan paket soal dengan isi berbeda yang kami sediakan di akhir artikel berbentuk lampiran Pdf.

Latihan Soal Ujian Madrasah (UM) Akidah Akhlak MA 2022 Online PDF

Latihan Soal Ujian Madrasah (UM) Akidah Akhlak MA 2022 Online PDF Bermanfaat untuk tenaga didik dan siswa sekalian.